Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 139 z roku 1900

Imię (imiona): Konstanty
Nazwisko: Kowalski
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Antonina
Domo matki: Stankiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com