Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 142 z roku 1900

Imię (imiona): Adam
Nazwisko: Sobotka
Data urodzenia: 1900
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Helena
Domo matki: Przyborowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com