Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 18 z roku 1909

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Krakowski
Data urodzenia: 14.02.1909
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Julianna
Domo matki: Struzińska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com