Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 81 z roku 1909

Imię (imiona): Jadwiga
Nazwisko: Jabłońska
Data urodzenia: 15.10.1909
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Karolina
Domo matki: Kiszelewska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com