Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 98 z roku 1909

Imię (imiona): Helena
Nazwisko: Radka
Data urodzenia: 13.12.1909
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Franciszka
Domo matki: Felk


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com