Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 105 z roku 1909

Imię (imiona): Kazimierz
Nazwisko: Sadowski
Data urodzenia: 19.12.1909
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Julian
Matka: Marianna
Domo matki: Struzińska


2010 © zielun.pl
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com