Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 2 z roku 1836

Imię (imiona): Mateusz
Nazwisko: Rogozieński
Data urodzenia: 20.09.1835
Miejsce urodzenia: Siemcichy
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Petronela
Domo matki: Kamieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com