Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 3 z roku 1836

Imię (imiona): Paweł
Nazwisko: Rakoczy
Data urodzenia: 03.01.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Ewa
Domo matki: Woznowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com