Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 4 z roku 1836

Imię (imiona): Agnieszka Magdalena
Nazwisko: Wyźlic
Data urodzenia: 15.01.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Antonina
Domo matki: Bednarska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com