Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 6 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Tułodziecka
Data urodzenia: 09.02.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Marianna
Domo matki: Ulatowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com