Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 8 z roku 1836

Imię (imiona): Walenty
Nazwisko: Jaworski
Data urodzenia: 10.02.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Andrzej
Matka: Agnieszka
Domo matki: Grydrychowicz
Uwagi: domo matki niepewne


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com