Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 12 z roku 1836

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Bednarski
Data urodzenia: 02.04.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Katarzyna
Domo matki: Cybulska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com