Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 13 z roku 1836

Imię (imiona): Wojciech
Nazwisko: Cyrankowski
Data urodzenia: 30.03.1836
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Anna
Domo matki: Kosek


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com