Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 14 z roku 1836

Imię (imiona): Wojciech
Nazwisko: Gołębiewski
Data urodzenia: 30.03.1836
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Bartłomiej
Matka: Małgorzata
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com