Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 15 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Wąpierska
Data urodzenia: 07.04.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Ewa
Domo matki: Subtelna


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com