Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 19 z roku 1836

Imię (imiona): Stanisław
Nazwisko: Borowski
Data urodzenia: 26.04.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Rozalia
Domo matki: Winkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com