Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 21 z roku 1836

Imię (imiona): Jakub Filip
Nazwisko: Orzechowski
Data urodzenia: 30.04.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Mateusz
Matka: Marianna
Domo matki: Jabłońska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com