Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 24 z roku 1836

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Lewalski
Data urodzenia: 01.06.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Marianna
Domo matki: Majewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com