Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 25 z roku 1836

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Lewandowski
Data urodzenia: 06.06.1836
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Jakub
Matka: Małgorzata
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com