Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 26 z roku 1836

Imię (imiona): Franciszek
Nazwisko: Orzechowski
Data urodzenia: 11.06.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Roch
Matka: Anna
Domo matki: Dzieńkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com