Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 27 z roku 1836

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Syrowski
Data urodzenia: 13.06.1836
Miejsce urodzenia: Wapniska
Rodzice
Ojciec:
Piotr
Matka: Marianna
Domo matki: Kowalczyk


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com