Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 28 z roku 1836

Imię (imiona): Antonina Marianna
Nazwisko: Ulaszewska
Data urodzenia: 13.06.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Anna
Domo matki: Krzemieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com