Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 30 z roku 1836

Imię (imiona): Leon
Nazwisko: Piotrowicz
Data urodzenia: 28.06.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Anna
Domo matki: Dębska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com