Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 31 z roku 1836

Imię (imiona): Józef Kalasanty
Nazwisko: Szmeyter vel Szmejter
Data urodzenia: 06.07.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Katarzyna
Domo matki: Slizga


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com