Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 32 z roku 1836

Imię (imiona): Antoni Józef
Nazwisko: Sałacki
Data urodzenia: 09.07.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Antoni
Matka: Marianna
Domo matki: Nowakowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com