Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 34 z roku 1836

Imię (imiona): Wawrzyniec
Nazwisko: Zaborny
Data urodzenia: 04.08.1836
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Michał
Matka: Marianna
Domo matki: Falkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com