Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 35 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 01.08.1836
Miejsce urodzenia: Synogóra
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: NN


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com