Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 36 z roku 1836

Imię (imiona): Waleria Józefa
Nazwisko: Kalinowska
Data urodzenia: 01.08.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Zuzanna
Domo matki: Sobolewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com