Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 37 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Obrębska
Data urodzenia: 02.08.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Rakoczy


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com