Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 38 z roku 1836

Imię (imiona): Bartłomiej
Nazwisko: Sokołowski
Data urodzenia: 08.08.1836
Miejsce urodzenia: Rynowo
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Marianna
Domo matki: Wiśniewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com