Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 39 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Karaś
Data urodzenia: 08.08.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Katarzyna
Domo matki: Wzaleńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com