Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 40 z roku 1836

Imię (imiona): Franciszka
Nazwisko: Kec
Data urodzenia: 18.08.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Stanisław
Matka: Katarzyna
Domo matki: Dębska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com