Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 42 z roku 1836

Imię (imiona): Michał
Nazwisko: Gołębiewski
Data urodzenia: 25.08.1836
Miejsce urodzenia: Kurzyska
Rodzice
Ojciec:
Bartłomiej
Matka: Marianna
Domo matki: Błazkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com