Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 43 z roku 1836

Imię (imiona): Mateusz
Nazwisko: Szczechowicz
Data urodzenia: 27.08.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Paweł
Matka: Marianna
Domo matki: Margalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com