Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 45 z roku 1836

Imię (imiona): Antonina
Nazwisko: Sukała
Data urodzenia: 28.08.1836
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Melchior
Matka: Katarzyna
Domo matki: Gołębiewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com