Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 46 z roku 1836

Imię (imiona): Józef Mateusz
Nazwisko: Bednarski
Data urodzenia: 03.09.1836
Miejsce urodzenia: Przerodki
Rodzice
Ojciec:
Jan
Matka: Joanna
Domo matki: Margalska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com