Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 47 z roku 1836

Imię (imiona): Rozalia
Nazwisko: Rogowska
Data urodzenia: 29.09.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Aleksander
Matka: Marianna
Domo matki: Bielska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com