Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 48 z roku 1836

Imię (imiona): Antoni
Nazwisko: Nowakowski
Data urodzenia: 26.09.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Ewa
Domo matki: Marszałkiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com