Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 50 z roku 1836

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Majewski
Data urodzenia: 22.09.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Tomasz
Matka: Ewa
Domo matki: Chyleńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com