Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 51 z roku 1836

Imię (imiona): Stanisław
Nazwisko: Sikorski
Data urodzenia: 22.09.1836
Miejsce urodzenia: Konopaty
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Franciszka
Domo matki: Sokołowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com