Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 52 z roku 1836

Imię (imiona): Wojciech
Nazwisko: Klimaszewski
Data urodzenia: 06.10.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Salomea
Domo matki: Szalkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com