Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 55 z roku 1836

Imię (imiona): Jan
Nazwisko: Trzciałkowski
Data urodzenia: 27.10.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Wawrzyniec
Matka: Marianna
Domo matki: Wasielkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com