Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 57 z roku 1836

Imię (imiona): Józefa
Nazwisko: Leszczeńska
Data urodzenia: 01.11.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Piotr
Matka: Rozalia
Domo matki: Karasiewicz


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com