Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 58 z roku 1836

Imię (imiona): Szymon
Nazwisko: Slusarski
Data urodzenia: 04.11.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Wojciech
Matka: Marianna
Domo matki: Sopusieńska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com