Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 59 z roku 1836

Imię (imiona): Marian
Nazwisko: Wiśniewski
Data urodzenia: 29.10.1836
Miejsce urodzenia: Żarnowka
Rodzice
Ojciec:
Józef
Matka: Franciszka
Domo matki: Jaworska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com