Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 62 z roku 1836

Imię (imiona): Katarzyna
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 18.11.1836
Miejsce urodzenia: Dąbrowice
Rodzice
Ojciec:
Łukasz
Matka: Katarzyna
Domo matki: Cichaczewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com