Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 64 z roku 1836

Imię (imiona): Ewa Anna
Nazwisko: Racka
Data urodzenia: 29.11.1836
Miejsce urodzenia: Zieluń
Rodzice
Ojciec:
Leon
Matka: Marianna
Domo matki: Bartkowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com