Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 65 z roku 1836

Imię (imiona): Józef
Nazwisko: Zieliński vel Zieleński
Data urodzenia: 27.11.1836
Miejsce urodzenia: Nowy Folwark
Rodzice
Ojciec:
Andrzej
Matka: Marianna
Domo matki: Zakrzewska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com