Indeks aktu urodzenia.
Parafia Zieluń akt nr 67 z roku 1836

Imię (imiona): Marianna
Nazwisko: Jarzynka
Data urodzenia: 27.12.1836
Miejsce urodzenia: Ruda
Rodzice
Ojciec:
Franciszek
Matka: Marianna
Domo matki: Czachorowska


2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com