Autor: Nieznany
Źródło: Nieznane
Ksiądz
Franciszek Giergielewicz

urodzony 26 sierpnia 1886r. Dobrzyń nad Wisłą
zmarł 10 września 1941r. Działdowo
rodzice: Jan i Marianna zd. Kozłowska
Proboszcz parafii Zieluń w latach 1920-1925Urodził się 26 sierpnia 1886 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, jako syn Jana i Marianny z Kozłowskich; ojciec jego był zdunem. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał trzech braci i trzy siostry. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Dobrzyniu i Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku, w 1909 roku wstąpił do miejscowego Seminarium Duchownego. Ukończył je, przyjmując święcenia kapłańskie 22 czerwca 1913 roku z rąk biskupa A. Nowowiejskiego.

Swoją pracę kapłańską rozpoczął od wikariatu w Krzynowłodze Małej. Jeszcze tego samego roku, 11 grudnia, przeszedł na wikariat do Myszyńca oddelegowany do pracy w Ostrowi Mazowieckiej, a 31 grudnia tegoż roku otrzymał nominację na wikariusza parafii św. Barłomieja w Płocku. 23 czerwca 1915 roku został wikariuszem w katedrze płockiej. Od 1 września 1917 roku pełnił obowiązki wikariusza w Lipowcu. Samodzielną placówkę duszpasterską otrzymał 21 lipca 1920 roku jako proboszcz w Zieluniu. Tam w sierpniu 1924 roku przyjmował na wizytacji pasterskiej biskupa A. Nowowiejskiego, Kościół, plebania i zabudowania gospodarcze były w należytym porządku, W 1926 roku otrzymał nominację na probostwo w Płocku Radziwiu. Z relacji 25-lecia biskupstwa A. Nowowiejskiego odznaczony został godnością kanonika honorowego kapituły pułtuskiej.

Jako dobry gospodarz przystąpił do budowania pomieszczeń gospodarczych, ogrodził powiększony teren cmentarza grzebalnego, a także cmentarza przykościelnego.

Wojna 1939 roku przerwała mu prowadzenie dalszych prac. Został aresztowany 19 lutego 1941 roku po przeprowadzeniu rewizji na plebanii, w czasie której zresztą nic nie znaleziono. Z Płocka wraz z innymi skierowany został do obozu w Działdowie, skąd parafianie otrzymali od niego tylko jedną wiadomość. Według kartoteki gestapo w Ciechanowie, ks. Giergielewicz zmarł na tyfus 10 września 1941 roku. Miał wówczas 55 lat.

Źródło:
1. Duchowieństwo diecezji płockiej w. XX Tom 1 cz.1 - ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski2010 ROK ZAŁOŻENIA STRONY
Kontakt e-mail: zielun.pl@gmail.com